Budgetcoaching

Geld uitgeven is makkelijk. Geld verstandig beheren is een ander verhaal. AMS Consultancy helpt u op het gebied van financiële planning. Als u betalingsproblemen heeft of verwacht, kan dat van grote invloed zijn op uw leefsituatie.  Indien u het idee heeft dat u er zelf niet meer uitkomt, kan budgetcoaching de oplossing zijn.

Uw situatie

• U heeft betalingsproblemen (schulden).

• U heeft moeite met het inzichtelijk maken van uw budget (inkomsten/uitgaven).

• U bent wel in staat om gemaakte afspraken zelfstandig na te komen.

Wat doet AMS Consultancy?

• Inzichtelijk maken van uw financiële situatie door middel van het opstellen van een schuldenoverzicht en een budgetplan.

• Opstellen aflossingsschema van uw schulden.

• Benaderen schuldeisers voor een schuldenregeling.

• Indien wenselijk kan AMS Consultancy ook uw financiën overnemen en ontvangt u iedere week leefgeld. Dit is bij budgetcoaching zonder tussenkomst van de rechter. Daardoor is het geheel vrijblijvend en kan u de tussenkomst van AMS Consultancy op ieder gewenst moment beëindigen.