Bewindvoering

Bent u niet meer in staat om zelf uw financiën te beheren? Dan kan AMS Consultancy uw bewindvoerder worden. Dat betekent dat ik alles voor u regel rondom uw financiën. Bijvoorbeeld het behandelen van uw post, betalen van rekeningen en het doen van uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Ik bekijk ook of u recht heeft op subsidies of toeslagen. Jaarlijks leg ik aan u (en aan de rechter) rekening en verantwoording af.

Als u onder bewind staat, krijgt u wekelijks of maandelijks leefgeld. Als u daarbuiten iets wilt kopen, kan dat alleen met toestemming van uw bewindvoerder. U blijft  zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten, zodat AMS Consultancy uw rekeningen kan blijven betalen.

  Uw situatie:

-          U heeft een verstandelijke beperking.

-          U bent dement.

-          U verblijft (tijdelijk) in een zorginstelling.

-          U heeft een psychiatrische aandoening.

-          U heeft of verwacht financiële problemen.

-          U bent het overzicht over uw financiën kwijt.

Wat doet AMS Consultancy:

-          Alleen een kantonrechter mag iemand tot bewindvoerder benoemen. AMS Consultancy dient samen met u het verzoek in bij de kantonrechter om uw bewindvoerder te worden.

-          Uw financiën ordenen. Ik breng helder in beeld wat uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden zijn.

-          Doelen benoemen en hiervoor een plan van aanpak maken, bijvoorbeeld voor het aflossen van schulden.

-          Het aanvragen van subsidies en toeslagen.

-          Uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

-          Contact onderhouden met betrokken instellingen.

Wat kost bewindvoering door AMS Consultancy?

U betaalt het landelijk vastgestelde tarief voor bewindvoering (www.bpbi.nl).